Iseloom ja tunnus on inglise sõnastikus kaks sõna, mida korratakse sünonüümidena. Selline järeldus pole aga tõene. Iseloom tähendab eristatavaid omadusi, mida inimesel on. Selliseid omadusi saab pärida või omandada teatud aja jooksul koos sisemise ja välise keskkonna vastasmõjuga. Seega tähistab tegelane inimese käitumist, mis erineb olukorrast.

Teisest küljest näitab see omadus loomupäraseid omadusi, mis esinevad indiviidil alates sünnist. Tunnused võivad tähistada kas käitumismustrit või haiguslikku mustrit. Näiteks nimetatakse teatud geneetilisi haigusi, nagu sirprakuline aneemia, tunnuseks, samas kui inimese ekstravertseid või introvertseid tunnuseid nimetatakse iseloomuomadusteks.

Tegelasele viidates määratleme inimese käitumise kvaliteetses käitumises reaalajas. Isikut võib samastada „hea iseloomuga”, kui tal on aususe, lahkuse, aususe, abivalmiduse ja koostöö omadused. Teisest küljest võib inimest samastada „halva tegelasega”, kui tal on sellised tunnused nagu petmine, ebaausus, petmine, manipuleerimine ja petmine. Iseloom areneb individuaalselt juba sünnist alates ja muutub kuni surmani mitmel viisil.

Selline iseloomu areng sõltub inimese suhtlemisest sotsiaalmajandusliku keskkonnaga, milles inimene kasvab üles või veedab aega oma elukutse osana. Iseloom on midagi, mida õpitakse kogemusliku õppimisega. Näiteks aitab kooliminek ja hea vanemlik toetus inimesel üldiselt head moraalset iseloomu näidata. Teisest küljest kaldub majanduslik vaesus ja vanemlikud piirangud üksiku lapse iseloomu kallale. Kuid sellised tähelepanekud ei vasta alati tõele. Finantsilise iseseisvuse vajaduse ja vajaduse tõttu kipuvad inimesed moraalsest olemusest kõrvale kalduma, kuna nende tegevust mõjutavad teised või konkreetne olukord.

Tunnus on midagi, mis on geneetiliselt määratud ja mis on individuaalses õiguses olemas juba sünnist alates ega muutu teatud aja jooksul. Näiteks sirprakulise raku või värvipimeduse tunnuse all kannatav inimene kannatab alati sirprakulise aneemia all ja tal on raskusi värvitoonide tuvastamisega.

Sellised defektid on omane nende geenidele, mis on põhjustatud pärimisest isade allosoomidest või autosoomidest. Allosoomid viitavad muudele kromosoomidele kui sugukromosoomid, mis moodustavad 22 kromosoomi paari. Teiselt poolt viitavad allosoomid sugukromosoomidele, mis on inimestel 23. kromosoomi paar.

Tunnust ei muudeta seotuse ja dissotsieerumise kaudu ümbritseva keskkonna või ühiskondlike olukordadega. Perekonna või sugupuu eri liikmetel võib olla sama omadus. Näiteks inimesel, kes kannab domineerivat värvipimeduse geeni, ilmneb värvipimedus, kuid kui ta sisaldab retsessiivset geeni, kannab ta siiski värvipimeduse tunnust, kuid ei näita seda.

Peamised erinevused iseloomu ja tunnuste vahel on esitatud allpool.

Viited

  • Ajayi, A.A. Leslie (2005). "Kas sirprakulise tunnuse tuleks ümber klassifitseerida haigusseisundiks?". Euroopa Ajakiri sisehaiguste ravist16 (6): 463.
  • http://www.wilhelmreichtrust.org/character_analysis.pdf
  • http://www.helping-you-learn-english.com/difference-between-characteristic-character-personality-and-trait.html