GCF vs LCM

GCF ja LCM on kaks olulist mõistet, mida õpetatakse nooremates matemaatika tundides. Need on olulised mõisted matemaatikas, mida kasutatakse ka hilisemates klassides suuremate, raskemate küsimuste lahendamisel, mis tingimata nõuab mõistmist, mida need kaks terminit tähendavad ja mis nende kahe vahel erineb.

GCF

Seda nimetatakse ka suurimaks ühisteguriks - see viitab suurimale tegurile, mis on kahel või enamal arvul ühist. See on kõigi peamiste tegurite, mis neil numbritel on ühised, tulemus. Vaatame seda näite abil.

16 = 2x2x2x2

24 = 2x2x2x3

Mõlemal numbril on kolm ühist 2, seega GCF oleks 2x2x2 = 8

LCM

Madalaima ühiskordse mõistmiseks peame teadma, mis on korrutised. See on arv, mis koosneb kahest või enamast numbrist. Näiteks kui 2 ja 3 on meile antud numbrid, siis 0, 6, 12, 18, 24…. on nende kahe arvu kordne.

Siis on selge, et vähim ühiskordne arv on väikseim arv (välja arvatud null), mis on kahe numbri kordne. Selles näites on muidugi 6.

LCM on tuntud ka kui väikseim täisarv, mida saab jagada kahe antud arvuga. Siin

6/2 = 3

Ja 6/3 = 2.

Kuna 6 on jagatav nii 2-ga kui ka 3-ga, on see LCM väärtuseks 2 ja 3.

GCF-i ja LCM-i erinevus on iseenesest mõistetav. Kui GCF on suurim arv, mida jagatakse kahe või enama arvu tegurite vahel, siis LCM on väikseim arv, mis on jagatav mõlema (või enama) arvuga. 2 või enama numbriga LCM või GCF leidmiseks on vaja neid faktoriseerida.