IHRM vs kodused HRM

HRM tähistab inimressursside juhtimist, mida on kahte tüüpi: rahvusvaheline personalijuhtimine (IHM) või rahvuslik personalijuhtimine (HRRM) ja kodune personalijuhtimine (HRM). Kuidas need kaks juhtimissüsteemi erinevad?

Enda nime järgi peaks teil juba olema ettekujutus, et IHRMid töötavad rahvusvaheliselt või väljaspool riigipiire, samal ajal kui selle kodumaised kolleegid töötavad kindlaksmääratud kohalikes ja riigipiirides. Sellega seoses loodetakse ka, et IHRM järgib mitte ainult rohkem reegleid ja määrusi, vaid ka rangemaid rahvusvahelisi põhimõtteid, nagu näiteks maksustamine rahvusvahelises töökohas, tööprotokollid, keelenõuded ja spetsiaalsed tööload. Kohalike personalijuhtide jaoks järgitakse reegleid ja määrusi, mis käsitlevad ainult kohalikke maksustamist ja tavalisi tööhõivega seotud küsimusi.

IHRMidel on laiem perspektiiv, kuna rahvusvahelised organisatsioonid teenindavad kolme erinevat tüüpi töötajaid või kategooriaid: HCN, PCN ja TCN. HCN-id ehk vastuvõtva riigi kodanikud on töötajad, kes on endiselt selle riigi kodanikud, kus organisatsiooni välismaine abifond praegu asub. PCN-id ehk vanemate riikide kodanikud on kodumaalt lahkunud isikud, kes töötavad mõnes muus riigis peale oma päritoluriigi. Kolmandaks, kolmandate riikide kodanikud, kolmandad riigid, on peamiselt valitsuse või sõjaväe lepingulised töötajad. Lepingulised töötajad ei esinda töövõtjat (valitsust) ega vastuvõtvat riiki.

Kuna IHRMid tegelevad sageli kodumaalt lahkunutega, peaks IHRMi juhataja soovitama viimastel osaleda spetsiaalsetes sotsiaal-kultuurilistes keelekümblusessioonides ja koolitustel, mis aitavad neil kohaneda võõra riigiga. See on vastuolus traditsioonilise personalijuhtimise seadusega, kus seda tüüpi koolitust enam ei vajata. Samuti võidakse kodumaalt lahkunud isamaale pöörata rohkem tähelepanu, näiteks koolitada oma lapsi, aga ka erilisi töövõimalusi abikaasale.

IHRMiga on seotud ka rohkem riske, kuna sellega on seotud rohkem väliseid tegureid. Juhtkond peab olema valmis tagajärgedega silmitsi seisma, kui ekspatrioot on ebaõnnestunud. Töötingimusi võivad mõjutada ka muud tegurid, nagu päritoluriigi ja asukohamaa diplomaatilised suhted. PCNide ja TCNide eelised võivad olla ka tulekahjus, kui valuuta vahetuskursid muutuvad äkki ebasoodsaks.

Kokkuvõte:

1. IHRM tegutseb väljaspool riigipiire, samal ajal kui kodumaised HRMid tegutsevad piirides.
2.IHRMidel on rohkem funktsioone ja nende suhtes kehtivad rangemad rahvusvahelised eeskirjad ning nad on rohkem avatud laiaulatuslikule tegevusele kui kodumaised HRMid.
3. IHRM-is toimub pidev muutumine laiemate vaatenurkade jaoks.
4. IHRM-is pööratakse rohkem tähelepanu kaastöötaja või kodumaalt lahkunud töötaja isiklikule heaolule.
5.SÜMMiga on seotud rohkem riske kui omamaises personalijuhtimises.

Viited