Peamine erinevus - aktsiate võõrandamine vs edastamine

Aktsiate võõrandamine ja aktsiate võõrandamine hõlmavad nii ettevõtte aktsiate omanike vahetust. Aktsiate võõrandamine tähendab seda, et investor muudab oma aktsiate omandiõigust vabatahtlikult, andes need teisele investorile. Aktsiate ülekandmine on mehhanism, mille abil aktsiad omandatakse surma, pärimise, pärandi või pankroti tagajärjel. See on aktsiate võõrandamise ja edastamise peamine erinevus.

Sisu 1. Ülevaade ja olulisemad erinevused 2. Mis on aktsiate võõrandamine 3. Mis on aktsiate edastamine 4. Võrdlus võrdlusega - aktsiate võõrandamine vs edastamine

Mis on aktsiate võõrandamine

Aktsiaid saab võõrandada mitmete olukordade tõttu, näiteks uue kapitali kaasamine, aktsiate kinkimine teisele isikule või investeeringu tagasinõudmine (investeeringu taastamine). Aktsiate algsele omanikule viidatakse siin kui "võõrandajale" ja uuele aktsiate omanikule on "omandaja". Aktsiate võõrandamisel tuleks täita aktsiate võõrandamise vorm, milles on kirjas kogu asjaomane teave võõrandamise kohta, ning aktsiasertifikaat tuleks üle anda ka uuele omanikule. Uus aktsionär on kohustatud aktsiate võõrandamisel tasuma tempelmaksu, kui aktsionär maksab aktsiate omandamiseks rohkem kui 1000 naela.

Aktsiaseltsi aktsiad on üldiselt vabalt võõrandatavad. Kui aktsiad on börsil noteeritud, on aktsiate märkijate üle piiratud kontroll. Aktsiate võõrandamise piiramiseks võib siiski kohaldada eelnevalt kokku lepitud kriteeriume järgmiselt.

Piirangud põhikirjaga (AOA)

Põhikirjas on sätestatud ettevõtte juhtimine, juhtimine ja omamine. Artiklitega võidakse aktsionäride huvide kaitseks piirata ettevõtte volitusi. AOA võib ka väita, et ettevõte suudab aktsiaid antud ajahetkel tagasi osta

Aktsionäride lepingud

See on ettevõtte aktsionäride vahel sõlmitud leping, mille peamine eesmärk on kaitsta nende investeeringuid. Seda tüüpi kokkuleppe võib sõlmida kollektiivselt kõigi aktsionäride vahel või teatud aktsionäride klassi piires. Lisada võib klausleid, mis takistavad soovimatutel isikutel omandada ettevõtte aktsiaid, mis võib põhjustada kontrolli lagunemise.

Direktorite nõukogu keeldumine

Põhikirjaga antakse juhatusele volitused aktsiate võõrandamise taotluse rahuldamiseks või tagasilükkamiseks. Kui direktorid leiavad, et ülekandmistaotlus ei ole kooskõlas ettevõtte huvidega, ei luba nad üleandmist jätkata. Juhul kui direktorid soovivad üleandmist keelata, tuleb vastu võtta spetsiaalne resolutsioon.

Aktsiate võõrandamise ja edastamise erinevus

Mis on aktsiate edastamine?

Kui aktsiate ülekandmine peaks realiseeruma, peab võõrandaja täitma kehtiva akti omandaja kasuks. Aktsiate võõrandamisega seotud sätted on täpsustatud 2013. aasta äriühingute seaduse paragrahvis 56. Aktsiate omaniku surma korral antakse aktsiad üle tema seadusjärgsetele pärijatele. Hüvitisesaaja pärijatel peaks olema nimi ettevõtte liikmete registrisse kantud, kui neil on õigus surnud aktsionäri aktsiate saamiseks.

Surnud aktsionäri aktsiate edastamise taotlemiseks vajalikud dokumendid on:


  • Surmatunnistuse tõestatud koopia Aktsiakaardi originaaltõend Administratiivkirja pärimistunnistus Edastamistaotlus, millele on alla kirjutanud seaduslikud pärijad

Mis vahe on aktsiate võõrandamisel ja edastamisel?

Viidete loend:

Pilt viisakalt:

“Filipiinide aktsiaturu juhatus” Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) Commonsi Wikimedia kaudu